ΥΠ.-Δ–9(1)-ΕΚΘΕΣΗ-ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ-Αυτεπάγγελτη Προανάκριση κατ’ άρθρο 245 παρ. 2 Κ.Π.Δ