ΥΠ.-ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΟΥ Ή ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ (Άρθρο 96 Κ.Π.Δ.)