Φ. ΈΚΘΕΣΗ ΆΡΣΗΣ ΜΕΣΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΈΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΈΣΕΩΣ ΑΥΤΏΝ ΥΠΌ ΝΈΑ ΜΕΣΕΓΓΎΗΣΗ