Φ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΘΕΝΤΩΝ