Φ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΤΗ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ