Φ. ΕΚΘΕΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΟΙΚΙΑ ΑΠΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ