Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Ελληνική Αστυνομία

Τηλέφωνα/Διευθύνσεις Αστυνομικών Υπηρεσιών

Δημοτική Αστυνομία

Βουλή των Ελλήνων  

Άρειος Πάγος

Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Συμβούλιο της Επικρατείας

Ελεγκτικό Συνέδριο

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας

Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

Υποθηκοφυλακείο Αθηνών

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά

Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών

Κοινωνία της Πληροφορίας

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας  

Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ         

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης

Γενική Γραμματεία `Ερευνας και Τεχνολογίας

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Εθνικό Δίκτυο `Ερευνας και Τεχνολογίας

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα  Ναρκωτικά

Εθνικό Τυπογραφείο  

Οργανισμός κατά των ναρκωτικών(ΟΚΑΝΑ)

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

Συνήγορος του Πολίτη

 

ΈΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ελληνικός Στρατός

Πολεμικό Ναυτικό

Πολεμική Αεροπορία

Ελληνική Αστυνομία

Λιμενικό Σώμα

Πυροσβεστικό Σώμα

 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ – ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας(Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)

Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων(Π.Ο.ΑΣ.Υ.)

Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής (Σ.Ε.Φ.E.Α.Α.)

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ελληνικό Εθνικό Τμήμα)

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΝΑΤΟ

Ο.Η.Ε.

UNESCO

UNICEF

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. (UNHCR)

Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμβούλιο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Συμβούλιο της Ευρώπης

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου-ΕΔΔΑ

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Λεξικό Νομικής Ορολογίας

Βάσεις Δεδομένων

Διεθνές Δίκτυο Πληροφοριών για τη Δικαιοσύνη

Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (EJN)

SOLVIT (Επίλυση διαφορών εσωτερικής αγοράς σε διοικητικό επίπεδο)

«Οδικοί χάρτες» – “Roadmaps” ρυθμιστικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμβούλιο της Ευρώπης

Eurojust

Europol

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA)

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία (EUMC)

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUR-OP)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Interpol

Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC)

Διεθνές Πληροφοριακό Δίκτυο για το Ξέπλυμα Χρήματος (IMoLIN)

Διεθνές Συμβούλιο για τον Έλεγχο Ναρκωτικών (INCB)

Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην  Ευρώπη (OSCE)

Ομάδα Οικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος (FATF)

Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI-ΗΠΑ)

Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO)

Πρωτοβουλία Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας  (SECI Center – Βουκουρέστι)