Νομική Προστασία ARAG

Νομική Προστασία ARAG

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΣΤΟΛΩΝ
(Ειδικό Πρόγραμμα για ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ-ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ)

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΚΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: 77.99€ -10% = 70.20€
ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Proanakrisi.gr

 

Στο πρόγραμμα αυτό ασφαλίζονται οι αστυνομικοί για τις εξής περιπτώσεις:

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ όπως για παράδειγμα:

 • Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • Θέματα προαγωγών – κρίσεων
 • Αποζημίωση από ατύχημα κατά την
 • εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
 • Μεταθέσεις, μετατάξεις
 • Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
 • Ε.Δ.Ε
 • δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων
 • αργιών και ασκήσεων
 • θέματα συνυπηρέτησης
 • ακύρωση πειθαρχικών ποινών

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που  παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό
τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια. Περιλαμβάνει και την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.


ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλων. Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε όλους τους βαθμούς. Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας / δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.) Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ


Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης και ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων / δικογραφίας, που τίθενται υπ’ όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.


ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


Παρέχονται Νομικές Συμβουλές για τα προκύψαντα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις ανωτέρω αναφερόμενες καλύψεις , εφόσον έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο (συμβάν, χρόνος, τόπος, διαδικασία κλπ) ώστε να αποτελούν αποδεδειγμένα ασφαλιστική περίπτωση του ιδίου του ασφαλισμένου.


ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα
Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που  γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

ΟΡΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ: Ασφαλιστικό ποσό 30.000 € ανά περίπτωση

       

 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΤΕ ΜΕ 10% ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ ONLINE

 

 • Προκειμένου να ασφαλιστείτε Online,εξασφαλίζοντας 10% έκπτωση, πατήστε στον ειδικό σύνδεσμο και θα οδηγηθείτε στη φόρμα «ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ»

 • Στο πεδίο Συγκατάθεση: δώστε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 • Στο πεδίο ARAG Ενημέρωση: επιλέξτε αν επιθυμείτε ενημέρωση μέσω Email από την εταιρία.

 • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας αναλυτικά στην Αίτηση Ασφάλισης

Οδηγίες για την πληρωμή, και κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω E-Banking, θα λάβετε με την έκδοση του ασφαλιστηρίου μέσω Email ή SMS.

Προσοχή μήπως το απαντητικό Email τοποθετηθεί στα ανεπιθύμητα (Spam)