Συνεργασίες 2011

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ