Κατηγορία: Uncategorized

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΤΡΟΧΑΙΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ N.2696-1999 KΩΔΙΚΑΣ OΔΙΚΗΣ KΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 37 Ν-4055-12 ΤΡΟΠ. ΚΟΚ Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ενημερωμένος έως 2018(Βλέπε ΚΩΔΙΚΕΣ)   ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Κ.Υ.Α. Δ.Ο.Υ/ οικ-4836/Φ.911-2018 ΥΠΥΜΕ Α3-ΟΙΚ.70367/6709/17-9-18 ΥΠΥΜΕ Α/53409/2551/18 Υ. Α. οικ Α-35509/1736 Κ.Υ.Α. Γ6/57084/1981/18 Ν. 4530/2018 Ν.4093-2012 N.4070-2012 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κτλ N.2801-2000 ΠΔ 243-244 YA. Δ.1527-42-Β0018-2005 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ Α 48936-4664 Α54501-5518 Β-14929-318…

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 1΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 1Α΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 2΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 2Α΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 3΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 4΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 5΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 6΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 7΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 8΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 8Α΄ ΑΣΤ.ΔΙΑΤΑΞ. 9΄ ΑΣΤΥΝ.ΔΙΑΤΑΞΗ 5Α-2011   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π.Δ. 86/2018 Π.Δ. 7/2017 Ν. 4249/2014 Αρμοδιότητες Α.Τ. και Τ.Α.     Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Ν. 4554/2018 Ν.3860/2010 ΤΡΟΠ.ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΑ.88202/2009 N.3730/2008 Σύσταση και συμμορία – Ανήλικοι – Παραμέληση εποπτείας ανηλίκων 2004 Ν.3189/2003  Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ΠΔ.350/2003 ΠΔ.36/1994   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Ν. 4531/2018  Ν.4251/2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ N.4018/2011 N.3907/2011 ΠΔ.114/2010 Άρθρο 48 παρ 2 N.3772/2009 Εγκύκλιος 21/2008 N.3613/2007 Π.Δ.106-2007 Ν.3386/2005 ΦΕΚ Ν.3013/2002 Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ν.3064/2002 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Π.Δ.  61/1999  ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ.   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/…. / 422670/17340/2220/446-2018 Παράταση Αδειών Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κ.Υ.Α ΥΠΠΟΑ/…/408113/21902/2725/603-2017  Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 Ν.2725-1999 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ν.4049-2012 ΥΑ 38404-2009 Ν.3708-2008 ΠΔ.219-2006 Ν.3262-2004 Υ.Α. 24232-2003 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΒΙΑΣ Υ.Α.24560-2003 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος Ν.3207-2003 Π.Δ. 141-1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του     Βρείτε…

Πληροφοριακά Δελτία Αλλοδαπών

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 99Α ΚΠΔ Έγγραφο δικαιωμάτων  συλληφθέντος με ευρωπαικό ένταλμα σύλληψης ‘Εγγραφο δικαιωμάτων υπόπτου ή κατηγορουμένου Έγγραφο ενημέρωσης Αγγλία Έγγραφο ενημέρωσης Βουλγαρία Έγγραφο ενημέρωσης Γαλλία Έγγραφο ενημέρωσης Γερμανία Έγγραφο ενημέρωσης Δανία Έγγραφο ενημέρωσης Ελλάδα Έγγραφο ενημέρωσης Εσθονία Έγγραφο ενημέρωσης Ισπανία Έγγραφο ενημέρωσης Ιταλία Έγγραφο ενημέρωσης Λιθουανία Έγγραφο ενημέρωσης Λετονία Έγγραφο ενημέρωσης Μάλτα Έγγραφο ενημέρωσης…

Σηματικές Αναφορές

YΠ. 1 ΣΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ YΠ. 6 ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Κ.Τ.Λ YΠ. A-28. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΣΑΣ Η ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΖΩΟΥ YΠ. A-31 ΔΗΛΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ YΠ. Δ- 20 ΣΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ   Για περισσότερα και πιο εξειδικευμένα  Έντυπα Προανάκρισης κατεβάστε την εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Scroll Up