ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ-ΑΡΝΗΤΙΚΟ

Scroll Up