Ετικέτα: Β. Δ. 1958 ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΙ -ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΑ 46526/2020 Υπαίθρια Διαφήμιση Ν. 3463/2006 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων pdf Ν. 3463/2006 word Π.Δ.116/2004 εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων Ν.2946/2001 Β. Δ. 24-9/1958 καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων

Scroll Up