Ετικέτα: Π.Δ. 141/1991 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/…. / 422670/17340/2220/446-2018 Παράταση Αδειών Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κ.Υ.Α ΥΠΠΟΑ/…/408113/21902/2725/603-2017  Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 Ν.2725-1999 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ν.4049-2012 ΥΑ 38404-2009 Ν.3708-2008 ΠΔ.219-2006 Ν.3262-2004 Υ.Α. 24232-2003 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΒΙΑΣ Υ.Α.24560-2003 Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος Ν.3207-2003 Π.Δ. 141-1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του     Βρείτε…

Scroll Up