Ετικέτα: ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ-ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Ν. 4285/2014 Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας Ν.3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης Ν.927/1979 ΦΥΛΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ     Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»        

Scroll Up