Ετικέτα: ΥΠΟΔ -5 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΆΚΩΝ

Έντυπα Τροχαίας

Πλέον των 50 Εντύπων , Εγγράφων και Εκθέσεων προανάκρισης για υποβοήθηση του έργου των ανακριτικών υπαλλήλων στα Τροχαία Ατυχήματα Σωματικών Βλαβών.

Scroll Up