Ετικέτα: Φ. ΈΚΘΕΣΗ ΆΡΣΗΣ ΜΕΣΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΘΈΝΤΩΝ ΚΑΙ ΘΈΣΕΩΣ ΑΥΤΏΝ ΥΠΌ ΝΈΑ ΜΕΣΕΓΓΎΗΣΗ

ENTYΠA-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ Δ΄

Πλέον των 100 εντύπων προανάκρισης για υποβοήθηση του έργου των ανακριτικών υπαλλήλων προκειμένου να σχηματίσουν ολοκληρωμένες δικογραφίες.

Scroll Up