Ετικέτα: Φ. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ

ENTYΠA-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ Δ΄

Πλέον των 100 εντύπων προανάκρισης για υποβοήθηση του έργου των ανακριτικών υπαλλήλων προκειμένου να σχηματίσουν ολοκληρωμένες δικογραφίες.

Scroll Up