Ετικέτα: 3103/2003 EΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

Κ.Υ.Α. 8200/0-297647 Έκδοση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πολιτών. ΥΑ.3021/2005 ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΔ.25/2004 Ν.3103/2003 Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Scroll Up