Ετικέτα: N.3730/2008

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Ν. 4554/2018 Ν.3860/2010 ΤΡΟΠ.ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΑ.88202/2009 N.3730/2008 Σύσταση και συμμορία – Ανήλικοι – Παραμέληση εποπτείας ανηλίκων 2004 Ν.3189/2003  Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ΠΔ.350/2003 ΠΔ.36/1994   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι»

Scroll Up