Συνεργασίες 2018

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι πρόσφατα και ύστερα από την άψογη συνεργασία μας με την  Ένωση Αστυνομικών Λάρισας, εκτυπώθηκε η  ειδική έκδοση του Εγχειριδίου «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες», 192 σελίδων, ανανεωμένη και βελτιωμένη, προκειμένου να χορηγηθεί ΔΩΡΕΑΝ στα μέλη του σωματείου.

Σας πληροφορούμε επίσης πως  σε προγενέστερο χρόνο  ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Νταβούρας Αθανάσιος μαζί με το μέλος του ΔΣ κ. Χρυσαφούδη Χρυσάφη,  επισκέφτηκαν  όλα τα τμήματα των Διοικήσεων Αξιωματικών  του νομού Λάρισας  και εφοδίασαν τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας  με το βιβλίο της  “Αστυνομικής Προανάκρισης”, για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων  τους.  Διαβάστε περισσότερα

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τονίσω πως, όποιο Σωματείο επιθυμεί να εκδοθεί  ένα ανάλογο βοήθημα, είμαστε στην διάθεσή του, γιατί σκοπός μας και επιδίωξη είναι η πληρέστερη ενημέρωση και κατάρτιση των καθημερινά αγωνιζόμενων Συναδέλφων.

 Με εκτίμηση,

Τριανταφύλλου Κων/νος

Αστυν/κός Υποδ/ντής εα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων, σας γνωρίζουμε ότι με πρωτοβουλία του Ταμία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής κ. Κορομηλά Νικόλαου, η Ένωση προμηθεύτηκε βιβλία της Αστυνομικής Προανάκρισης, τα οποία και διένειμε σε όλες τις Υπηρεσίες που εδρεύουν στα γεωγραφικά όρια της Νοτιοανατολικής Αττικής
Όπως δήλωσε ο κ. Κορομηλάς: «Σήμερα, εμείς οι Έλληνες Αστυνομικοί καλούμαστε να ασκήσουμε το υπηρεσιακό μας καθήκον σε ακόμα πιο απαιτητικές συνθήκες απ’ ότι παλιότερα. 
Το καλύτερο ”όπλο”, με το οποίο μπορούμε να εξοπλιστούμε σε αυτήν μας την προσπάθεια, είναι η γνώση και η συνεχής εκπαίδευση – μόρφωση. 

Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας και με μοναδικό γνώμονα τη συνεχή πνευματική θωράκιση και κατάρτιση των συναδέλφων μας, είμαι σίγουρος ότι η ”Αστυνομική Προανάκριση” του Κ. Τριανταφύλλου θα φανεί χρήσιμη σε όλους.»