Συνεργασίες 2021

Ένωση Αξιωματικών Στερεάς Ελλάδας

Η Ένωση Αξιωματικών Στερεάς Ελλάδας προμηθεύτηκε την ειδική έκδοση του εγχειριδίου “Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες” για την δωρεάν διανομή στα μέλη του, “έχοντας ακλόνητη την πεποίθηση ότι θα είναι ένα καθημερινό χρηστικό εργαλείο και ότι θα αποτελέσει ένα μέσο για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη του εξαιρετικά απαιτητικού και δύσκολου έργου το οποίο όλοι μας είμαστε επιφορτισμένοι να διεκπεραιώνουμε καθημερινά”.

Η επιλογή αυτή αποτελεί για μένα την ηθική επιβράβευση για το αποτέλεσμα του δύσκολου εγχειρήματος που έχω αναλάβει εδώ και χρόνια, με γνώμονα πάντα την πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση των καθημερινά αγωνιζόμενων συναδέλφων, που είναι αναγκασμένοι να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους μέσα στο χάος της πολυνομίας και μου δίνει δύναμη να συνεχίσω την προσπάθεια τόσο εγώ όσο και οι αξιόλογοι συνεργάτες μου.


Ευχαριστώ από καρδιάς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Αστυν. Υποδ/ντή κ. ΜΠΡΑΝΗ Γεώργιο για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου.