ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ (1) Tag

Πλέον των 50 Εντύπων , Εγγράφων και Εκθέσεων προανάκρισης για υποβοήθηση του έργου των ανακριτικών υπαλλήλων στα...