ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tag

1029/8/18-2020 Απόφαση Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ Υπαίθριες Δημόσιες Συναθροίσεις Ν.4676/2020 Αρμοδιότητες Αποστολή Λιμενικού Σώματος Π.Δ. 86/2018Π.Δ. 7/2017Ν. 4249/2014Αρμοδιότητες Α.Τ. και Τ.Α.[insert...