ΓΚΠΔ Tag

ΠΔ 75 - 2020 - Προσωπικά δεδομέναΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ(ΓΚΠΔ) word ελληνικάΓΚΔΠ Οδηγίες ΕΚΔΔΑ-Υποχρεώσεις Δημόσιας ΔιοήκησηςΝ.2472/1997Ν. 3471/2006[insert...