ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Tag

  [download id="1366"]   Βρείτε κωδικοποιημένη τη νομοθεσία στην εφαρμογή «Αστυνομικοί Έλεγχοι και Ενέργειες-Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» [caption id="attachment_1524" align="aligncenter" width="477"] Mobile...

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας_Ενημερωμένος έως 2018_(Βλέπε ΕΔΩ)Ν.4057/2012 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝ.3528/2007 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣN.3094/2003 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΝ.2690/1999 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣΠΔ. 273/1999 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...