ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ Tag

Ν. 4495/2017Ν.4178-2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣΝ.4117-2013 ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣΝ.4067-2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΥΑ/8957/2004Υ.Α.5219-2004 Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακαςΝ.3212-03Π.Δ. 8/13.7.93-ΦΕΚ 795Δ...