Ν.3500/2006 – ΦΕΚ 232_Α’_24.10.2006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ. Ν. 4531/2018 Tag