ΠΔ 219/06 Tag

Κ.Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/422670/17340/2220/446-2018 Παράταση Αδειών Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων Κ.Υ.Α ΥΠΠΟΑ/408113/21902/2725/603-2017 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 Ν.2725-1999...