ΥΑ.543606-1980 ΟΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Χ.ΕΙΔ.ΤΟΥΡ.ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ Tag

Π.Δ. 72/2018 ΕΟΤΝ.4276/2014 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝ.4262/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣN.4070/2012 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κτλΝ.2971/2001 ΑΙΓΑΛΟΣ-ΠΑΡΑΛΙΕΣΝ.2446/1996 ΤΡΟΠ.  Ν. 711-1977ΠΔ.339/1996 ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑΥΑ.543606/1980 ΟΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ...