ΥΑ/88202/09 Tag

Ν. 4554/2018Ν.3860/2010 ΤΡΟΠ.ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣΥΑ.88202/2009N.3730/2008Σύσταση και συμμορία - Ανήλικοι - Παραμέληση εποπτείας ανηλίκων 2004Ν.3189/2003  Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίαςΠΔ.350/2003ΠΔ.36/1994[insert...