ΥΠ. Δ-6α(1) ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ Tag

Πλέον των 100 εντύπων προανάκρισης για υποβοήθηση του έργου των ανακριτικών υπαλλήλων προκειμένου να σχηματίσουν ολοκληρωμένες...