ΥΠ. Δ-6β ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Tag

Πλέον των 100 εντύπων προανάκρισης για υποβοήθηση του έργου των ανακριτικών υπαλλήλων προκειμένου να σχηματίσουν ολοκληρωμένες...