ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΤΛ