ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ