Τριανταφύλλου Παναγιώτης(Πυροσβέστης)

Γεννήθηκε στην Καρδιτσομαγούλα  Καρδίτσας, το έτος 1990.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία από τον Αύγουστο έτους 2008  στις ειδικές δυνάμεις ως αμφίβιος καταδρομέας.

Κατετάχθη στο Πυροσβεστικό Σώμα το έτος 2017 και αποφοίτησε από τη Σχολή Πυροσβεστών, το έτος 2018.

Από την τοποθέτησή ως νεοεξερχόμενος Πυροσβέστης μέχρι και σήμερα υπηρετεί στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας.

Είναι Πτυχιούχος ΤΕΕ Β΄ Κύκλου με ειδικότητα «Υποστήριξης Συστημάτων-Εφαρμογών και Δικτύων Υπολογιστών του Τομέα Πληροφορικής-Δικτύων Η/Υ».

Έχει Φοιτήσει στο Τμήμα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του  ΤΕΙ Λαμίας.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Αγγλικών, Διπλωμάτων Οδήγησης όλων των κατηγοριών καθώς και Πιστοποιητικού γνώσης Η/Υ ΕCDL.

Scroll Up