ΠΔ.273/1999 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ Tag

Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας_Ενημερωμένος έως 2018_(Βλέπε ΕΔΩ)Ν.4057/2012 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΝ.3528/2007 ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣN.3094/2003 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΝ.2690/1999 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑΣΠΔ. 273/1999 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...