ΥΠ. Δ-6α ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ Tag

Πλέον των 100 εντύπων προανάκρισης για υποβοήθηση του έργου των ανακριτικών υπαλλήλων προκειμένου να σχηματίσουν ολοκληρωμένες...